Брокерські послуги

Виступаючи надійним фінансовим партнером для широкого кола інвесторів, професійна команда ТОВ «АЛЬТУС-ФІНАНС» надає клієнтам комплекс брокерських послуг щодо купівлі-продажу цінних паперів:

• Надання послуг за дорученням клієнта щодо купівлі, продажу, позики,  РЕПО або міни ЦП на підставі договорів на брокерське обслуговування 

Здійснення клірингу та розрахунків за договорами з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати». Послуги з відкриття та обслуговування рахунків у ПАТ "Розрахунковий Центр" для забезпечення розрахунків щодо правочинів з купівлі-продажу Облігацій Внутрішніх Державних Позик (ОВДП) з дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»

 • Обслуговування інституційних інвесторів

• Інформаційно-аналітична підтримка по окремих емітентах або галузям промисловості

• Консалтинг з планування, формування і управління індивідуальним портфелем цінних паперів

• Надання клієнтам інформації щодо біржового курсу цінних паперів або інших фінансових інструментів та/або ринкової вартості цінних паперів або інших фінансових інструментів, якщо це передбачено договірними відносинами;

У ваших інтересах і за вашим дорученням ТОВ «АЛЬТУС-ФІНАНС» набуває і продає будь-які цінні папери, які обертаються на фондовому ринку України - акції, облігації, векселі, інвестиційні сертифікати та ін.

Як у клієнта «АЛЬТУС - ФІНАНС» у вас з'являються можливості:

• оперативно реагувати на зміни ринку та укладати угоди;

• регулярно отримувати аналітичні матеріали та огляди українського та міжнародного фондового ринку.

ТОВ «АЛЬТУС-ФІНАНС» вживає всі відповідні заходи з метою отримання якомога кращого результату для свого клієнта при виконанні договорів та/або разових замовлень, враховуючи ціну, витрати, швидкість, ймовірність виконання та розрахунку, розмір, характер або інші міркування, суттєві для виконання замовлення.

Діє в інтересах клієнта, враховуючи умови, зазначені в укладеному з ним договорі, вимоги законодавства щодо цінних паперів, кон'юнктуру фондового ринку, умови здійснення клірингу та розрахунків, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику.

Вживає заходи щодо уникнення конфлікту інтересів, що виникають в процесі надання послуг, повідомляє клієнта про загальний характер та/або джерела конфліктів до того, як буде виконано дії за його дорученням;

 ТОВ «АЛЬТУС-ФІНАНС» гарантує кваліфіковане обслуговування і своєчасне виконання запитів клієнтів та готове запропонувати різні стратегії інвестування як для довгострокових, так і для короткочасних вкладень.

  ТОВ «АЛЬТУС-ФІНАНС» є членом саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку «Асоціація українські фондові торговці» (АУФТ) та Професійна Асоціація учасників Ринків капіталу та Деривативів (ПАРД) і включено до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

ТОВ «АЛЬТУС-ФІНАНС» надає фінансові послуги на фондовому ринку на підставі ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами:

 - дилерська діяльність: ліцензія строк дії з 07.09.15 р. до - необмежений, відповідно до рішення НКЦПФР від 01.09.15 №1352.

- брокерська діяльність: ліцензія строк дії з 07.09.15р до - необмежений, відповідно до рішення НКЦПФР від 01.09.15 №1352.