ТАРИФИ

 

Стандартний тариф на Брокерське обслуговування юридичних та/або фізичних осіб (резидентів):

 Надання послуг за дорученням клієнта щодо купівлі, продажу, позики,  РЕПО або міни ЦП на підставі договору на брокерське обслуговування - 0,1 % від суми купівлі-продажу цінних паперів, але не може складати менше ніж 1000,00 грн. (Одна тисяча  грн., 00 коп.).

  Разова послуга для юридичних та/або фізичних осіб (резидентів/нерезидентів)

на підставі договору доручення/комісії - 1% від суми купівлі-продажу цінних паперів, але не може складати менше ніж 5 000,00 грн. (П'ять тисяч гривень 00 копійок) але не більше 10000,00грн.(Десяти тисяч гривень 00 копійок)

 

Інші фінансові послуги надаються, згідно отриманих  ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – за домовленістю сторін.