Вимоги, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на фондовому ринку, установлені торговцем цінними паперами

1. При визначенні ціни цінних паперів ТОВ «АЛЬТУС-ФІНАНС» застосовує ринкові методи її визначення, виходячи з умов ринкової кон’юнктури та вільного вибору контрагентів.

2. ТОВ «АЛЬТУС-ФІНАНС» не має права здійснювати фальсифікацію або створювати оманливий вигляд ринку цінних паперів з метою маніпуляції цінами або стабілізації ціни на будь-які цінні папери на штучному ціновому рівні, а саме здійснювати такі операції:

-           укладати фіктивні угоди, що не призводять до зміни права власності на цінні папери;

-           використовувати будь-які шахрайські схеми чи плани з метою введення в оману клієнтів чи інших осіб;

-           використовувати інсайдерську інформацію при здійсненні угод з цінними паперами;

-           подавати будь-яку неправдиву звітність або ухилятися від подання передбаченої звітності.

3.         ТОВ «АЛЬТУС-ФІНАНС» не має права брати участь або мати прямі чи опосередковані фінансові інтереси в будь-яких проектах чи об’єднаннях, які створені з метою маніпулювання цінами на ринку цінних паперів.

4.         ТОВ «АЛЬТУС-ФІНАНС» має право відмовити клієнту у проведенні в його інтересах операції, якщо він має підстави вважати, що в поведінці клієнта або контрагента наявні наступні ознаки маніпулювання:

-           немотивована відмова в наданні Клієнтом або Контрагентом додаткових відомостей про угоду, яку він має намір здійснити;

-           виявлення неправдивої інформації щодо особи Клієнта та/або Контрагента в документах, що були надані ТОВ «АЛЬТУС-ФІНАНС» з метою проведення операції;

-           наявність нестандартних умов та інструкцій щодо укладення договору та/або біржового контракту, а також щодо проведення розрахунків за ними; 

-           необґрунтована терміновість у проведенні операції, на якій наполягає Клієнт або Контрагент;

-           надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів шляхом вчинення умисних протиправних дій, в тому числі шахрайства чи використання інсайдерської інформації;

-           необґрунтована умова щодо здійснення купівлі або продажу фінансових інструментів обов’язково перед закриттям торговельної сесії фондової біржі;

-           надання Клієнтом кільком учасникам біржових торгів доручення на укладення в його інтересах однієї або більше угод з одним і тим самим фінансовим інструментом, під час яких покупець та продавець діють в інтересах клієнта;

-           неодноразове протягом торговельного дня здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгів власник таких фінансових інструментів не змінюється;

-           Клієнт та/або Контрагент наполягає в укладенні на фондовій біржі угод з фінансовим інструментом за ціною, що має суттєве відхилення від ціни відповідного фінансового інструменту, яка склалася на фондовій біржі тієї ж торговельної сесії (поточна ціна) шляхом подання безадресних заявок.

5.         У випадку виявлення ознак маніпулювання цінами на фондовому ринку співробітник ТОВ «АЛЬТУС-ФІНАНС», що відповідальний за обслуговування клієнтів повинен в межах своєї компетенції докласти всіх зусиль для перевірки наданої Клієнтом та/або Контрагентом інформації про майбутню угоду на причетність до маніпулювання цінами, а також повідомити про це керівника ТОВ «АЛЬТУС-ФІНАНС» (особу, що виконує його обов’язки). Рішення про проведення або відмову у проведенні такої операції в інтересах Клієнта за результатами вивчення наявної інформації про угоду приймає керівник ТОВ «АЛЬТУС-ФІНАНС» або особа, що виконує його обов’язки.